DR bruger statskroner på at opruste på tech-stoffet

DR-logoJeg er efterhånden noget splittet omkring Danmarks Radio. Jeg synes, DR gør rigtig mange ting rigtigt – men der er flere steder, hvor DR ikke lever op til de krav, der bør være til et statsmedie.

Seneste eksempel er, at statsradiofonien søger en tech-journalist. Det er tilsyneladende ingen hindring, at der allerede er en del tech-medier i det danske mediebillede.

“DR vil styrke tech-stoffet,” som der står i jobopslaget. Hvilken type tech-journalist er det så, DR efterspørger? Er det en, der kan se ‘de store linjer’ og perspektiverne i teknologierne. Nej, ikke rigtig – desværre. I opslaget lægges der nemlig blandt andet, at der bliver lagt vægt på, “at du kan spotte de gode historier fra ind- og udland og har lyst til at omsætte dem til skarpt vinklede og præcist skrevne historier”.

Ansøgere skal have “et levende nyheds-gen og kunne skrive både den skarpe nyhedshistorie”, men dog også “den grundigt gennemarbejdede historie”. Så lidt andet end nyheder lyder det da til, der bliver plads og tid til.

Hvad skal et statsfinansieret medie lave?
Som skrevet ovenfor er jeg splittet, for jeg holder meget af for eksempel Danmarks Radios Harddisken, som jeg desværre ikke får tjekket nær så meget, som jeg burde. Harddisken har perspektiv, tanker, baggrund – og tager sig tid til det, med dygtige folk ansat. Men tech-nyheder er altså noget, som vores statsfinansierede medie ikke bør bruge tid eller ressourcer på.

Jeg vil mene, at et medie, der lever af penge fra statskassen, bør beskæftige sig primært med de ting, som enten ikke er en god forretning, ikke giver mening eller af anden grund bliver nedprioriteret af de kommercielle medier i Danmark. Dermed bliver Danmarks Radios rolle at identificere de ting, vi som borgere i et demokratisk land skal læse/høre/se, og som vi ikke ville blive opmærksomme på, hvis ikke vi havde Danmarks Radio. Men det ligner ikke, at DRs tech-venture foregår på denne måde. Skal Computerworld, ComON, Version2 og alle de andre nu til at forholde sig til, at “DR vil styrke tech-stoffet”?

I forhold til den, for mig, ønskelige rolle for et statsfinansieret medie, svigter DR meget af det, som de kommercielle medier af den ene eller anden grund ikke rører ved. og det gælder ikke kun teknologi-stoffet.

Men hvis der er en rolle for DR i teknologistoffet i Danmark må det være at linke til de artikler og nyheder, der allerede bliver skrevet – sådan som Søren Storm Hansen foreslår alle medier gør. Herudover burde DR også overveje at gøre (noget af) deres indhold tilgængeligt for alle, for eksempel under en Creative Commons-licens. Og det gælder ikke kun tech-stoffet.

DR må kunne bruge sine ressourcer bedre. For eksempel var der DR2 Udland, som jeg synes var fantastisk, fordi det gav mig et ekstra perspektiv på udlandsstoffet, som ellers var svært at få i nyhedsbilledet. Men programmet overlevede ikke tabloidiseringen af Danmarks Radio og blev lukket, skønt mediedirektøren havde ladet folk forstå noget andet.

Hvad skal vi vide?
Måske er det på tide, at nogle begynder at tænke over, hvad et statsfinansieret medie som DR bør bruge tid, ressourcer og penge på. Det gælder ikke kun teknologistoffet, men for eksempel også når DR-værter interviewer deres kolleger i stedet for kilder – og DRs sundhedssektion, som Filip Wallberg nævner. Jeg søger ikke nødvendigvis at gøre det op i, hvad DR må og ikke må, men det vil alt andet lige give bedre mening, at DR søger at dække de områder, som er underrepræsenteret i det danske nyheds- og mediebillede.

Nyheder om tech-stoffet er ikke et af de områder. Lad i stedet de frie markedskræfter råde over det – og lad DR give os de (tech-)oplysninger, vi skal have, men som vi i dag ikke får.

Det er det, statspengene bør gå til. Og det er nok en debat, vi efterhånden bør have.

7 svar til “DR bruger statskroner på at opruste på tech-stoffet”

 1. Pingback: @tveskov
 2. Pingback: @tokeriis
 3. Hej Lars,

  Jeg kan godt forstå, at DR bliver vurderet, hver gang man ønsker at dække et område. Det typiske spørgsmål er: Vil det her ødelægge markedet for andre (private) medier.

  Ud fra samme præmis spurgte Altinget.dk på et tidspunkt, hvorfor DR skulle dække Christiansborg.

  Det ville jo være grotesk, hvis DR ikke kunne dække, hvad folkevalgte politikerne foretager sig på Christiansborg, og derfor kan man vel i første omgang konkludere, at dét, at et andet medie dækker et område, ikke betyder, at DR så skal holde sig væk. I anden omgang kan man så konkludere, at Altinget.dk klarer sig, og at der åbenbart godt kan være plads til både DR og en privat udbyder.

  TEKNOLOGI ER ET VIGTIGT STOFOMRÅDE
  Nu specificerer stillingsopslaget ikke præcist, hvordan tech-stoffet skal dækkes, men vi kan vel godt konkludere, at teknologi er så integreret i mange stofområder, at det er nødvendig for en redaktion af have folk, der er kompetente på området. Det er alt fra Rejsekortet til Jægerbogs-sagen som har klare teknologi-vinkler, og hvor det er afgørende, at der også på redaktionen findes en journalist, som kan stille spørgsmål inden for området og som kan formidle teknologi på en forståelig måde.

  (Tag en sag som jægerbogs-sagen. Hvorfor var det første spørgsmål til ministeren ikke om den arabiske udgave var en Google-translate-udgave. Det havde ændret forløbet af hele den sag).

  En enkelt disclaimer er i øvrigt på sin plads: Jeg har selv været ansat i DR, og forsøgte for tre år siden at få sat penge af til en teknologi / innovation / erhverv-journalist).

  Jeg mener, at teknologi er så afgørende en faktor for Danmarks fremtid – inden for en hel masse brancher (IT, Welfaretech, robotteknologi, infrastruktur, undervisning, spil og medier), at DR nærmest er forpligtet til at have folk ansat, der forstår stoffet på mere end et overfladisk niveau. De skal kunne forklare tendenserne, udviklingen og konsekvenserne – og det kræver fokus på området.

  Truer det så andre medier? Jeg tror ikke, at en enkelt tech-journalist på dr.dk og et nørdet radioprogram som Harddisken truer redaktioner som Computerworld, Version2, Ing.dk eller ComOn, der er besat med langt, langt flere journalister. Det er – og vil stadigt være de medier som fagfolk bruger til at holde sig orienteret.

  Men måske kan en tech-journalist også hjælpe redaktionens øvrige folk, så vi undgår den type vinkler, hvor fx historier om hackere og it-sikkerhed bliver overdrevet i stedet for forklaret.

  LINKS ER IKKE EN LØSREVET FEATURE
  Du foreslår, at DR bare linker til andre sites og lader være med at dække området. Det pudsige er, at Danske Medier (der repræsenterer dagbladene) kæmper indædt imod den type links. De synes det er at nasse på deres indhold. Dagbladene har altså selv fået skabt en situation, hvor andre er tilbageholdende med at linke til dem.

  Derudover kræver det altså, at man har nogen på redaktionen der forstår området og kan udvælge de mest relevante historier. Den rette kombination er efter min vurdering, at man har kompetente folk på redaktionen, som dækker et området og så fra sag til sag vurderer om der blot skal linkes eller om der skal laves nye interviews, perspektiveres, følges op, etc. Journalisten.dk lader jo heller ikke være med at dække mediestoffet blot fordi de kan linke til andre.

  CREATIVE COMMENS – DR GIK FORREST
  Du efterlyser at DR stiller mere stof til rådighed under Creative Commens-licenser. Det er en ganske god ide, men ikke helt ukompliceret. Når DR forhandler rettigheder, så har det i mange år været fast procedure, at man også sørger for at have rettigheder til at formidle på DRs egne platforme – men det koster ret meget. Selv et projekt som Bonanza der gik ud på at formidle DRs eget historiske indhold var dyrt og kompliceret at forhandle på plads.

  Det er næppe muligt at købe eksternt indhold til frit at forære væk, fordi det så vil ødelægge de eksterne leverandørers muligheder for at sælge til flere markeder.

  Mht. til rent interne produktioner, så er det kompliceret fordi det nok vil kræve genforhandling af stort set samtlige faggruppers kontrakter, at de som DR ansatte ikke har de samme rettigheder som ansatte på øvrige mediearbejdspladser. Som JP-ansat for mange år siden gav man arbejdspladsen ret til at sælge stoffet til andre medier. Til gengæld skete der en deling af indtægterne. På samme måde har skuespillere der medvirker i Borgen stadig mulighed for at tjene nogle penge på DVD-salget i en afgrænset periode.

  Der er dog nogle områder, hvor det godt kan lade sig gøre. Når vi taler om produkter der er båret af neutrale data eller brugerskabt indhold, så er det nemmere at gå til rent juridisk. Derfor var jeg i sin tid også med til at stille DRs database over kommunalpolitikere til rådighed for andre medier. Det benyttede to regionale og et landsdækkende dagblad sig af (og et par bloggere). Det kan være, at man skal samarbejde på det område som en start.

  EN DISKUSSION – ELLER EN ENSIDIG KAMPAGNE
  Du efterlyser en diskussion, og det kan jeg godt forstå. DR udtaler sig efterhånden ganske sjældent på området, og det er selvfølgelig en kommunikations-strategi, der måske virker inden for et område som det mediepolitiske, hvor det afgørende ikke er, hvad offentligheden mener, men hvad et par håndfulde politikere mener.

  Det har desværre den uheldige konsekvens, at ingen i øjeblikket taler DRs sag, og det blot er generaldirektøren der en sjælden gang imellem forklarer sig. På den anden side står dagbladene der på egne platforme konstant angriber DR.

  Til det kan man sige to ting:
  …Det er ærgerligt, at DR ikke går mere ud og forklarer deres handlinger, så licensbetalerne kan forstå strategien inden for nye medier. Den formidling er mere nødvendig end nogensinde før da licensbetalere også er bloggere, tweetere og facebook-skribenter. (Danske Medier kommer ikke til at ændre holdning. De ønsker blot DR lukket på nye platforme).

  … Det er ærgerligt, at medierne ikke er i stand til at dække deres eget stofområde uvildigt og neutralt, sådan som det sig hør-og-bør inden for journalistikken.

  Nuvel. Egentlig er det ikke undertegnede, der skal udtale sig, men nogen fra DR. Jeg beklager, hvis jeg er kommet til at skrive noget, som man er uenig i hos DR, og lader mig gerne korrigere.

  1. Hej Ernst

   Først og fremmest tak for din meget fyldestgørende og forklarende kommentar, vi er meget enige.

   Jeg tillader mig at bruge dine overskrifter i dette svar.

   TEKNOLOGI ER ET VIGTIGT STOFOMRÅDE
   Jeg er helt enig i det, du skriver – og jeg kan kun håbe, at det løst formulerede jobopslag dækker over en stilling, som du beskriver. I opslaget læser jeg en nyhedsjournalist indenfor tech-stoffet, og det mener jeg – som det står at læse – ikke, der er brug for.

   Pointen med, at en tech-journalist kan forhindre IT-historier i at ‘eksalere’ til hacker-katastrofer etc. er god, men så er det heller ikke nødvendigvis en nyheds-tech-journalist, der er tale om.

   Jeg er naturligvis også klar over, at det ikke er muligt at skrive et sæt retningslinjer for, hvor grænsen for DR (og dr.dk) går – men det bør tages til vægtig overvejelse, at staten og kommercielle medier ikke skal konkurrere med hinanden.

   LINKS ER IKKE EN LØSREVET FEATURE
   Jeg er klar over, at der er andre hindringer end DR og traditioner, der forhindrer links i at blive en integreret del af mediebilledet herhjemme.

   Jeg linker til Søren Storms indlæg netop fordi, det er alle medier, der burde linke. Som Jeff Jarvis siger: ‘Cover what you do best, link to the rest’.

   For min skyld (i det omfang, den betyder noget 🙂 kan DR godt omtale artikler fra andre (lokal-)medier, men de bør linke til original-artiklen. DR får udvidet paletten, flere bliver gjort opmærksomme på historien, og mediet får trafikken og de kroner, der kan ‘vrides’ ud af den. Alle vinder. Men her ved jeg, at vi to er enige.

   CREATIVE COMMENS – DR GIK FORREST
   Det er ikke afsnit af Borgen og lignende, jeg forestiller mig, at DR skal gøre mere frit tilgængelige, men nærmere indslag fra TV-Avisen etc. Jeg kan huske, at det på et tidspunkt end ikke var tilladt at embedde tv-klip fra nogle DR-produktioner. I stedet fik man blot et billede og et link til klippet på dr.dk.

   Det kan vel heller ikke skade DR, at medier, bloggere og andre kan embedde nyheds-indslag på deres websites eller Facebook-sider? Jeg er klar over, at det hurtigt bliver en idealistisk diskussion, da det påvirker regler, ansættelsesforhold etc.

   EN DISKUSSION – ELLER EN ENSIDIG KAMPAGNE
   Jeg undrer mig også over, at DR fylder så lidt i denne vigtige diskussion. Det giver et på mange måder interessant mediemarked, at man har en statsbetalt spiller, og at kommercielle spillere og udviklingen generelt løbende ændrer på, hvad der monstro er ‘public service’.

   Når jeg skriver et indlæg som dette er det jo netop for, forhåbentlig, at få startet debatten – og derfor er jeg så glad for din kommentar, da den repræsenterer en ellers meget stille side af debatten.

   Bedste hilsner
   // Lars

 4. Pingback: @jonasdelfs
 5. Hej Lars,

  Vi er enige om langt, langt det meste – og vores hovedfokus er vel kort opsummeret, at vi begge gerne vil se journalister udnytte de nye digitale muligheder, fordi det kan give bedre indhold, formidling og service. Uanset hvilken mediearbejdsplads man er havnet på.

  Vi kan også blive enige om, at DR bør holde øje med, om de konkurrerer andre medier ud af markedet. Jeg kan berolige dig med, at det er en diskussion man ofte tager i DR. Der er så megen intern konkurrence om pengene, at andres projekter gerne bliver skudt ned som noget “markedet” kan klare. 😉

  Men – når det kommer til den enkelte historie, så er det faktisk godt med lidt konkurrence en gang imellem.

  Der er desværre alt for mange områder af journalistikken (fagområder, lokaljournalistik, etc) hvor det hører til sjældenhederne, at der dukker to journalister op som begge forsøger at finde frem til den bedste vinkel, de vigtigste detaljer, etc. Det er afgørende for demokratiet, at der er flere øjne på samme sag.

  Så bør DR have folk med tech-forstand? Ja, så absolut. Det er en integreret del af al erhvervsdækning og i virkeligheden meget mere konstruktivt end den mere overfladiske børs-journalistik, som ikke gør folk klogere, men blot konstaterer om markedet går op eller ned.

  Bør DR have en tech-redaktion der kan udkonkurrere Computerworld? Nej!

  REDAKTIONEL FRIHED
  Et lidt overset aspekt i debatten er den redaktionelle frihed. Det er altså vigtigt, DRs journalister også har en redaktionel frihed til at dække de ting, som de vurderer er vigtige. Her har Danske Medier advokeret for en redaktionel godkendelse (hos Konkurrence-styrelsen) af ethvert nyt initiativ. Det er en fuldstændig dræbende tilgang, hvis en redaktion skal igennem en så tung proces, og har intet med den måde man laver redaktion udvikling at gøre.

  DRs politisk valgte bestyrelsesmedlemmer ringer åbenbart til udvalgte studieværter for at “vejlede” dem. Dagbladscheferne har fjernet kommune-inddeling af DRs lokale nyheder. Og derudover skal Konkurrence-styrelsen godkende ethvert redaktionelt initiativ. (Selv om DR ikke bør udnytte nettet). Man kan altså også havne i en situation, hvor den redaktionelle frihed er for indskrænket. Hvad fanden ville dagbladene sige til, at der fulgte lignende diktater med, når dagbladsstøtten skulle uddeles.

  PLIGTEN OVER FOR LICENSBETALERNE
  Den stemme der i øvrigt er helt fraværende i diskussionen er licens-betalernes. Den helt menige person, som vel skal have mest muligt for sine kroner.

  Her er web-journalistikken langt den billigste måde at levere kvalificeret indhold på. (Typisk 3 gange billigere end radio og 10 gange billigere end tv).

  De mange digitale muligheder på radio/tv-området har betydet, at DR også har brugt ret mange resurser på at tilbyde on demand tv/radio/podcasts. Det er en fantastisk service som folk forventer, men det er også dyrt.

  Samtidigt er DR presset af, at folk forventer langt mere specialiserede nichekanaler end de gjorde for 10-20 år siden. Man kunne måske overleve hvis man sendte sømandsviser på P3 i 1970’erne, men den går altså ikke i en moderne verden. Lytterne vil være skrevet på 5 minutter, og det er jo ikke meningen med licensen.

  Personligt ærgrer det mig, at DR ikke har kunnet øge sin indsats på webjournalistikken mere. Ja – det ville kunne ses som konkurrence til papiraviserne, men DR har også en forpligtelse over for licensbetalerne, og webjournalistik er altså der hvor man får mest viden pr. krone.

  Den mest logiske anke mod DR er, at man ikke skal lave de brede ting. Det er typisk dem man finder på P3, P4 og DR1. Hvis man køber det argument, så ender man desværre meget hurtigt med et DR, hvor alle betaler licens, men kun 10-20% (P1-publikummet) får noget for pengene. Personligt er jeg for længst steget af X-faktor-toget, men jeg respekterer, at DR ikke kan isolere sig og lave kultur-elite-indhold. Så ville Ekstra Bladet da for alvor have grund til at kaste sig over “DR-pamperne”.

  Nuvel – Pengene er i stedet gået til afbetaling på et dyrt koncerthus, flere radio- og tv-kanaler og on demand-tilbud. Det har så betydet, at DR slet ikke har opnormeret den gravende eller blot afdækkende webjournalistik så meget som andre medier har fra 2006 og fremefter.

  Jeg ved ikke om du så Filip Wallbergs opgørelse forleden, men DR Fyn leverer 15 historie på web pr. dag. Til sammenligning så tilbyder Fyens Stiftstidende tæt på 300. Alligevel føler Danske Medier sig angiveligt truet. Som borger på Fyn, ville det virke mere truende, at havne i en situation, hvor der var et reelt nyhedsmonopol.

  Der er mange DR-“bashere” derude, som har et horn i siden fordi DR er stats-ejet. Men det burde være en lille trøst for dem, at DR i dag leverer langt flere tv-kanaer, radio-kanaler og on demand tilbud – for de samme licenskroner.

  Desværre synes jeg at den (skrevne) webjournalistik har tabt lidt til radio/tv-platformene. Men – det er jo bare mig.

  Til sidst en lille trøst: Jeg blev i sin tid spurgt, om DR skulle dække Poker (der var i kratig vækst) med mere end en tilfældig artikel i ny-og-næ. Det svarede jeg klart nej til. Mest af moralske og redaktionelle årsager – men det passede mig rigtigt godt at vi kunne holde os ude af et område, som Ekstra Bladet dækkede langt bedre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.