Kapringen: Sådan lavede vi den interaktive fortælling

Af Ekstra Bladets redaktionelle udviklingsteam

Bemærk: Dette indlæg beskriver en produktion, vi har lavet i det redaktionelle udviklingsteam på Ekstra Bladet, hvor jeg er ansat. Har du inputs, kommentarer eller lignende, må du meget gerne ligge en kommentar til dette indlæg.

Kapringen

(Hvis du ikke allerede har set/oplevet den fortælling, som dette blogindlæg handler om, kan du se den her).

De fleste har nok set The New York Times’ fantastiske digitale fortælling ‘Snow Fall’, der har været med til at sætte nye standarder for, hvordan fortællinger kan leveres på nettet. ‘Snow Fall’ er en fuldskærmsfortælling om et sneskred, der fandt sted i februar 2012, og i fortællingen tages læseren med på en imponerende rejse, og fortællingen bliver præsenteret og animeret, efterhånden som brugeren scroller sig igennem.

Det er naturligvis en fortælleteknik, som vi i Ekstra Bladets redaktionelle udviklingsteam (du kan læse mere om os her og se eksempler på vores arbejde) gerne ville eksperimentere med – lidt som Kristeligt Dagblad har gjort med deres ‘Syriens fordrevne’ – og samtidig ville vi gerne udnytte, at vi har udvikler-kompetencer i teamet, hvilket kan give fortællingen noget ekstra.

Så da Poul Madsen fortalte os, at en journalist var i gang med at skrive om hele gidselhistorien og gerne ville have os med ind over, så vi det som en god anledning til at kaste os ud i at sprænge rammerne for journalistik på ekstrabladet.dk – og måske endda, med lidt held, dansk netjournalistik generelt.

Her er det vigtigt at nævne, at der var 16 mennesker involveret i produktionen af ‘Snow Fall’. På det tidspunkt var vi 2 i teamet. Fra starten var det altså klart, at vi ikke kunne nå samme tekniske niveau og finesse.

Tidligt i forløbet tog vi en snak med journalisten, Kristian Kornø, for at høre om, hvad projektet gik ud på, og vi aftalte, at de tre, der skrev på det, ville sende en synopsis, når den var klar. En af de vigtigste ting, vi har lært i vores arbejde (vi har eksisteret siden februar 2012) er, at det er ekstremt vigtigt at have et tæt samarbejde med den/de journalister, der arbejder med indholdet. Det betød, at vi fik tilsendt hele kapitel 1 og den samlede synopsis, da den lå klar.

Efterhånden som arbejdet skred fremad, fik vi nys om, at der var en mulig løsladelse under opsejling. Det betød, at vi måtte rette ind efter kendsgerningerne, og den odiøse plan om at lave en interaktiv fortælling over hele gidseldramaet blev droppet. I stedet valgte vi at satse på det, der var beskrevet i det kapitel, vi havde fået tilsendt, og som ville gøre sig bedst som interaktiv fortælling: Kapringen.

I gang med arbejdet
Vi (i mellemtiden var vi blevet udvidet med en ekstra mand, vores avisgrafiker, så vi nu var tre i teamet) tog derfor et møde med journalisterne, og efter nogle afklaringer omkring formater og hvad, der kan lade sig gøre, blev vi enige om, at fokusere på kapringen og holde resten af fortællingen som en føljeton i avisen.

Vores grafiker, Mikkel, havde kort forinden været på en messe for nyhedsgrafik i Spanien. I vidensdelingens navn havde han præsenteret de mest interessante ting fra konferencen for resten af teamet, så vi havde nogle interessante ting derfra, vi kunne læne os op ad og blive inspireret af. Blandt andet El Mundos videoanimation lavet i anledning af tiåret for skibet Prestige, der sank og forårsagede en oliekatastrofe. Du kan også læse mere om det på Wikipedia. Både El Mundos video og vores fortælling foregik til søs, så det var oplagt at skæve til spanierne.

Herefter var det i gang. Vi fik den nyeste version af kapitel 1 tilsendt og gik i gang med at bygge en fortælling oven på de begivenheder, kapitlet handlede om. Dette blev gjort i et tæt samarbejde med Anders, der er udvikler, og Mikkel, der leverede grafikken – blandt andet en 3d-model af skibet, Leopard, og andre grafiske elementer, der kunne bruges.

Nøgleordene for vores produktion var ‘handling’, altså at brugeren skal aktiveres for at opleve den lineære fortælling og ikke blot sidde passiv og iagttage en række animationer, der udspiller sig på skærmen. Samtidig var det vigtigt at indbygge de grafiske elementer i fortællingen, således at skellet mellem grafik og tekst blev nedbrudt. Fortællingen, de visuelle virkemidler og grafikken skulle opleves som en naturlig helhed, og ikke som en artikel, der blot var lavet grafik til. Derfor besluttede vi, at brugeren aktivt skulle scrolle sig gennem fortællingen, som samtidig animerer sig for brugeren de steder, hvor det giver mening.

På den måde kunne vi sikre en naturlig sammensmeltning af tekst og grafik og samtidig indbygge animationer, uden at brugeren ville være nødt til at aktivere animationerne ved at klikke. Animationerne sker ganske simpelt løbende, mens brugeren scroller og læser.

Undervejs blev der tilføjet ting, mens andre blev taget fra – blandt andet ville vi gerne have tegnet Leopards planlagte og reelle rute, mens brugeren scrollede igennem præsentationen, men det viste sig umuligt indenfor den tidsramme, vi havde til rådighed, og blev derfor droppet igen.

Til de nysgerrige: Lidt om teknikken
Rent teknisk begrænsede vi vores brug til to JavaScript-biblioteker, jQuery og skrollr.js. Et bibliotek er i denne sammenhæng kort fortalt en masse funktioner og kode, som man kan referere til, når man programmerer – derved bliver det lettere og hurtigere at skrive koden, altså at få arbejdet gjort.

Begge biblioteker gjorde, at vi hurtigt fik en demo, og at vi kunne teste en række ideer. Det betød også, at den kode vi skrev, relativt nemt kunne overføres til ældre browsere som Microsoft Internet Explorer 8 – noget som ellers kan være lidt af en hovedpine.

Igennem hele arbejdet sørgede vi for at have demoer undervejs (vi arbejder tit under overskriften ‘Demo fast’), så det er let at rette ind, hvis noget skal rettes. Vi fik ikke vist produktionen til journalisterne så mange gange, som vi gerne ville, men de så den – og kom med rettelser – inden lanceringen, og det var trods alt det vigtigste, da tiden strammede til.

Mobil, hvad med mobil?
I forbindelse med testfasen (man skal altid teste sine ting – altid) opdagede vi, at den farligt flotte og lækre produktion fungerede knapt så godt på mobil. Det skyldtes, at skrollr.js-biblioteket har visse begrænsninger på mobiltelefoner (smartphones) og tablets, såsom Apples iPad. Det virker, men oplevelsen er ikke optimal hvis produktionen bliver stor. Animationerne går for langsomt, hvilket gør navigationen besværlig for brugeren – og dét går ikke.

Igen med tanke på deadline og det muliges kunst besluttede vi at bygge en separat mobilversion. I mobilversionen undlod vi at bruge skrollr.js, den nemme løsning, og holdt produktionen til ren HTML- og CSS-kode samt få linjer jQuery. HTML (HyperText Markup Language) er det sprog, hjemmesider oftest er skrevet i og CSS (Cascading Style Sheets) bestemmer, hvordan siden skal se ud, for eksempel farver, størrelser og skrifttype.

Derved lod vi mobiludgaven af fortællingen bestå udelukkende tekst og billeder. Det havde den positive effekt, at produktionen blev meget hurtigere at hente for brugerne på mobil, hvilket er en stor del af det at skabe en bedre oplevelse. Og da vi i mellemtiden var blevet klar over, at fortællingen skulle lanceres/publiceres en søndag, ville der være mange besøg fra netop mobiltelefoner.

Vi brugte programmeringssproget PHP til at indentificere hvilken enhed (computer eller mobil), brugeren sidder med. Det betyder, at vi kan sende brugeren til enten en mobil- eller desktop-/computer-version, så brugeren får den udgave, der passer til, om han/hun sidder foran en computer eller med en telefon. Det er normalt ikke en metode vi er tilhængere af i teamet, da vi forsøger at arbejder ud fra en resposive design tankegang (du kan læse retningslinjer for responsive web design), men vi så umiddelbart ikke andre løsninger indenfor tidsrammen.

Tablet-brugere blev sendt til desktopversionen, om end produktionen virkede lidt tung på tablet.

Vi ville, naturligvis, gerne have gjort mobilversionen endnu bedre, men vi må samtidig huske, at det er indholdet, der er det vigtigste. Godt indhold kan klare sig uden smarte former, men smarte former kan aldrig klare sig uden godt indhold.

Erfaringer
Igennem vores arbejde med en så anderledes og ny form for fortælling som kapringen, lærte vi en masse ting. Her er nogle af de vigtigste:

 • Som altid, og måske lidt åbenlyst, er vi dybt afhængige af at være i tæt samarbejde med dem, der skriver/leverer selve indholdet. I dette tilfælde fik vi leveret hele kapitel 1 og en synopsis for, hvordan hele fortællingen skulle bygges op. Det er uundværligt materiale at have, inden man så meget som går i gang.
 • Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Vi oplevede flere gange, at publiceringen af vores produktion blev rykket – fordi den spillede tæt sammen med den føljeton, der skulle gøre i avisen. Derudover arbejdede vi noget af tiden også på vores produktion til Søllerødgadebomben, så der var risiko for prioritetsforvirring. Under det hele blev vi dog holdt orienteret – og var ikke bange for at spørge ind, hvis vi var i tvivl om noget. Det fungerede.
 • Hele processen, på tværs af medier og platforme, er afhængig af, at der er en person, der udelukkende har som opgave at håndtere netop processen og vide, hvad der skal laves – og hvem der laver det.
 • Vi endte med en produktion, der lidt levede sit eget liv – udenfor ekstrabladet.dk-rammerne. Det kan både være godt og skidt, men for os understregede det, at vi har behov for en skabelon og nogle rammer til disse ting, der netop sprænger rammerne. Det er et arbejde, vi skal i gang med nu. Blandt andet havde fortællingen sit eget domæne (‘php.ekstrabladet.dk’), det skal vi i hvert fald undgå fremover.
 • Vi ville også gerne have holdt de visuelle virkemidler, animation etc., ‘i live’ lidt længere igennem fortællingen, men af tidshensyn blev det ikke denne gang – så det har vi stadig til gode :-)

Historien fortsætter:
Du kan læse resten af historien om gidslerne her »

Hvad laver det redaktionelle udviklingsteam på ekstrabladet.dk egentlig?

eb-logo(Bemærk: Denne artikel er fra maj 2012. Derfor kan der være links eller produktioner fra teamet (som jeg ikke længere er en del af), der ikke fungerer.)

Normalt skriver jeg ikke så meget om min jobhverdag her på Medieblogger, men denne gang vil jeg gøre en undtagelse :-)

Jeg er en del af (eller leder af, hvis vi skal være formelle) vores redaktionelle udviklingsteam. Det er godt nok et team i ordets bredeste forstand, vi er to, men et team er det da.

Læs mere

Eyetrack: Glem faktaboksen – brugerne ser den ikke

Peter From JacobsenPeter From Jacobsen (UPDATE) har sammen med Niels Heie (Mediehøjskolen) endnu en gang begået en spændende eyetrack. Den viser blandt andet, at hvor faktabokse fungerer rigtig godt på print, så er de så godt som usynlige for brugerne på nettet.

På bloggen Nyjournalistik.dk forklarer Peter, hvordan man har forsøgt med forskellige placeringer til faktaboksene – men uden held. Brugerne ser dem ganske enkelt ikke.

Peter rejser i indlægget ‘Hvad stiller vi op med faktaboksen‘ spørgsmålet, om man så skal integrere sine fakta i teksten. Her refererer han bekymret til en svensk eyetrack, der viste, at brugerne oftest blot bevæger sig mellem forsideniveau og artikelniveau – ikke videre ned. I indlægget foreslår Peter, at vi opfinder en helt ny måde at skrive på:

Den eneste måde at tage fat om det på kan være at gå på jagt efter en helt ny måde at skrive til nettet på, der bryder den klassiske journalistiske artikel op i forskellige elementer, der kompletterer hinanden og henviser til hinanden på en logisk måde.

Webtekst-eksperten Nils Ulrik Pedersen har allerede givet et bud på, hvad man måske kunne gøre. Han foreslår (ultrakort fortalt) at vi deler den samlede tekstmængde op i ‘Statisk tekst’ og i ‘Dynamisk tekst’.

Uanset er der med Peters og Niels’ eyetrack inviteret til en åben dialog om, hvad man kan gøre for at give brugerne de perspektiverende fakta.

Må jeg herfra anbefale, at man læser Peter From Jacobsens indlæg på Nyjournalistik.dk. Her efterlyser han nemlig erfaringer med fakta-data på andre websteder.

Jeg skal tale om Twitter med Poul Madsen – kom med dine forslag og råd

En gang i næste uge, er det planen, skal jeg tale Twitter med Poul Madsen, der er chefredaktør på Ekstra Bladet, da han gerne vil på Twitter og prøve kræfter med mediet.

I den forbindelse har jeg brug for al den input, jeg overhovedet kan få. Så derfor: Har du idéer, forslag, gode råd, do’s and don’ts etc omkring, hvordan han kan/skal bruge et medie som Twitter, så læg en kommentar herunder eller send en mail til lkj@eb.dk.

Jeg skal selvfølgelig nok lade være med at tage credit for jeres idéer, hvis nogen af jer skulle frygte det.

På forhånd tak :-)

DR’s websted det meste twittede i Danmark

Med 15.477 links i de forgangne fire måneder, er www.dr.dk umiddelbart det mest populære domæne at linke til blandt danske twittere. Mere om det om et øjeblik. Vi starter lige med lidt baggrund.

Det engelske dagblad The Guardian er nemlig den mest populære avis at linke til fra Twitter.

Bloggeren Malcolm Coles har på onlinejournalismblog.com benyttet tjenesten BackTweets (også omtalt på OnlineMinds.dk) til at dokumentere antallet af links til diverse britiske medier over en fire måneder lang periode (medio marts til medio juli 2009). Og her er The Guardian en klar nummer ét.

 • Guardian: 328.288
 • Telegraph: 120.731
 • Daily Mail: 95.851
 • The Sun: 33.580
 • Independent: 24.423
 • Times Online: 23.329
 • Mirror: 13.881
 • Express: 2.818
 • FT.com: 691

Undersøgelsen er naturligvis ikke videnskabelig og kan derfor kun være en slags retningspil. Den er kvantitativ og tager ikke stilling til hvorfor, det forholder sig sådan. Det umiddelbare gæt er oplagt – at Guardian skriver de mest interessante historier for twittere.

I Danmark har det imidlertid en anden forklaring…

Jeg har siddet og nørklet lidt med BackTweets og de danske medier. Jeg har ligeledes testet i en fire måneders periode (25. marts – 22. juli 2009). Og her er vinderen overraskende (for mig) Borsen.dk. Det ser således ud i Danmark:

 • borsen.dk: 8.274
 • politiken.dk: 8.092
 • jp.dk: 7.777
 • ekstrabladet.dk: 4.385 (heraf 17 til eb.dk)
 • bt.dk: 2.995
 • nordjyske.dk: 2.044 (heraf 15 til ditcentrum.dk)
 • berlingske.dk: 1.518
 • information.dk: 813
 • kristeligt-dagblad.dk: 544
 • mediawatch.dk: 175
 • jv.dk: 12

Hos de to store danske tv-medier – DR og TV2 – er der også en betragtelig forskel. DR er tre gange så ‘interessant’ for twittere, som TV2 er.

dr.dk: 15.477
tv2.dk: 5.643*

*) TV2 er her målt på subdomænerne:
– nyhederne.tv2.dk (3.068)
– finans.tv2.dk (27)
– programmer.tv2.dk (52)
– sporten.tv2.dk (2.417)
– vejret.tv2.dk (5)
– blog.tv2.dk (62)
– news.tv2.dk (5)
– sputnik.tv2.dk (7)

Summasummarum – www.dr.dk er det uden sammenligning mest populære site blandt danske twittere.

Og hvad skal vi så bruge det til?… Hey, you tell me :-)

Men noget man lige er NØDT til at tage in mente er… Dadaaaah, Børsen og DR-UPDATE benytter selv Twitter i stor stil, og det genererer naturligvis en masse hits i BactTweets. Men tjek lige Guardian. Her ser det faktisk ud til at være brugerne, der laver de mange hits.

Cool, ikk’ :-)